Přihlášky na webu soutěže do středy 25. 4. do 20 hod.

(výjimečně na místě do počtu vytištěných map, za zvýšené startovné).