Otevřeno přihlašování pro nedělní běh na Skřivánčím dvoře.